Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

Linna kasvamine ja hea käekäik on meie kõigi kätes

Võru linnavalitsus paneb kõigile südamele, et registreerige end veel enne aastalõppu Võru linna elanikuks. Oluline on korrastada oma elukohaandmed just enne uut aastat, sest 1. jaanuari seis on aluseks linna peamise tuluallika ehk üksikisiku tulumaksu laekumisele.

Paraku ei mõelda iga päev sellele, et omavalitsus pakub inimesele nendelt laekunud maksude eest vastu erinevaid teenuseid ja toetusi. Küll aga kasutame omavalitsuse teid ja tänavaid ning paneme lapsi kohalikku kooli või lasteaeda. Linn maakonnakeskusena pakub teenuseid väga paljudele inimestele, kuid paraku ei kaasne sellega lisarahastust. Peame hakkama saama nende vahenditega, mille saame ametlikult linnas elavate inimeste arvelt. Seetõttu on moraalne olla selle omavalitsuse kodanik, mille hüvesid igapäevaselt kasutatakse. Inimesed, kes kasutavad linna poolt pakutavaid teenuseid, ent pole ametlikult siia sisse kirjutatud, tarbivad seda nende kulul, kes omavad sissekirjutust ning kelle maksude eest teenuseid osutatakse.

Sissekirjutusele hakataksegi ilmselt mõtlema alles siis, kui selle järele tekib konkreetne vajadus – näiteks lapse sünd, lasteaia- või koolikoha määramise aeg (eelisjärjekorras koha saamisel on linna lapsed), või mõne muu toetuse vajadus. Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanustest võimaldab aga linnal paremini planeerida kogu elukorraldust.

Iga elaniku pealt laekunud üksikisiku tulumaks on olulisem osa eelarvest, mille eest saame võimaldada lastele head alg-, üld- kui ka huviharidust, toetada sotsiaalabi vajavaid kodanikke, hoida korras linna teed, valgustada ja puhastada tänavad, korrastada koole ja lasteaedu. Võru linna jaoks on oluline iga inimene, sest elanike arvust sõltub ka teine eelarve tulupoole oluline komponent ehk tasandusfond. Mida rohkem inimesi, seda suurem see on. Mida rohkem raha, seda rohkem ja paremaid teenuseid saab linn pakkuda ning näiteks ka lasteaiaõpetajatele paremat palka maksta. 

Kokkuvõtvalt annab suurem tulubaas paremad võimalused väärtuslikuma elukeskkonna loomiseks ning igaühe panus on Võru linna arenguks oluline, see annab ilusamaid ja positiivsemaid väljavaateid ka tulevikuks. Rohkem elanikke tähendab loomulikult paremat rahalist võimekust, st paremat elukorraldust ja -keskkonda

Kui elad Võrus, aga pole Võru linna oma elukohaks vormistanud, siis tule nüüd ja registreeri ennast linna elanikuks. Aita kaasa Võrumaa keskuse arengule! Kutsume sind ja sinu pere Võru linna elanikuks. Linna hea käekäik eeldab kõigi panust ja soovi koos tegutseda.

Võru linna elanikuks registreerimine on lihtne! Toimi nii:

Elanikuks registreerimiseks on vaja täita elukohateate blankett, mis on kättesaadav linna kodulehelt SIIT ning tuua see linnavalitsuse infosaali.

Elukohateate blanketid on saadaval ka linnavalitsuse infosaalis ja täita saab selle kohapeal koos ametniku abiga. Kaasa on vaja võtta isikut tõendav dokument. Võru Linnavalitsus asub aadressil Jüri 11, elanikeregister on tuba 8, vastuvõtuajad on E-N 10.00–12.00, 15.00-17.00; R 10.00-12.00. ID kaardi ja kaardilugeja olemasolul on elukohateate vormi võimalik täita ka riigiportaalis www.eesti.ee.

Väljakirjutust endisest elukohast pole vaja teha. Elukohateate võite saata ka postiga. Kui esitate selle posti teel, siis lisage koopia oma isikuttõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Perekonnaliikmed võivad esitada ühiselukohateate.

Kui muudetakse alaealise elukohta ja mõlemal vanemal on lapse hooldusõigus, on vajalik teise vanema kirjalikku nõusolekut (vaatamata vanemate elukohast).

Kui esitaja ei ole ruumi omanik, siis tuleb elukohateatele võtta ruumi omaniku allkiri nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kehtiva üürilepingu olemasolul ei ole vaja omaniku nõusolekut, lepingust tehakse linnavalitsuses koopia ja see on sissekirjutamisel piisavaks õiguslikuks aluseks.

Täpsem info telefonil 785 0914 (Sirje Randver, registripidaja)