Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Kirjalik enampakkumine vana skatepargi rampide võõrandamiseks

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Vee tn 4c kinnistul asuva vana skatepargi rampide võõrandamiseks. Skatepark on halvas seisus ja vajab remonti, sobib ümberehitamiseks või osaliselt materjalina kasutamiseks. Enampakkumise alghind on 1 eurot üks ramp.
Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „LINNAVARA MÜÜK" hiljemalt 18.12.2017 kell 11.00 Võru Linnavalitsuse infosaali Jüri tn 11, Võru, 65620. Pakkumiste avamine 18.12.2017kell 11.10 Võru Linnavolikogu saalis.
Enampakkumise tingimused: ostja on kohustatud peale müügilepingu sõlmimist omal kulul vara demonteerima ja ära vedama Vee tn 4c kinnistult hiljemalt 3 nädala jooksul lepingu sõlmimisest; omandiõigus ja juhusliku hävimise riisiko läheb müüjalt ostjale üle faktilisest vara  üleandmisest.
Lisainfo: http://www.voru.ee/et/linnavara