Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Huvitegevuse toetus

„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda" lisandus huvitegevuse toetus. Peredel, kelle sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir, on võimalik taotleda toetust lapse huvitegevuse õppekulude katmiseks. Toetust saab taotleda huvikooli 7–19-aastase õpilase ühe huviringi (v. a ettevalmistus- ja lisa-aastaklass) õppekulu maksmisest vabastamiseks. Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda taotluse, millele on lisatud eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ning vajadusel üürileping). Kui laps osaleb huviõppes erahuvikoolis, lisatakse huvikooli tõend huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru Muusikakool, Võru Kunstikool) õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole. 

Taotlusi huvikooli õppemaksust vabastamiseks saab esitada kolm korda õppeaasta jooksul: 10. novembriks (õppemaksuvabastus septembrist detsembrini), 10. jaanuariks (õppemaksuvabastus jaanuarist veebruarini) ja 10. märtsiks (õppemaksuvabastus märtsist maini). Huvitegevuse toetus makstakse 7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole. Toetatakse vaid Võru linna elanikke.

Täpsema info leiad siit või Eve Tšegurov (eve.tsegurov@voru.ee, tel 785 0942) .