Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Uudised 2017

« Tagasi

Hooldustöötajate vastuvõtt Lõuna-Eesti Haigla juures

4. detsembrist 8. jaanuarini toimub vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Hooldustöötajate õpe algab sealjuures 2018. aasta veebruaris Võrus Lõuna-Eesti Haigla juures.
 
Õpe kestab 2 aastat ja on rahastatud riigieelarvest, mis tähendab, et õppija ega tööandja õpingute eest tasuma ei pea.
Õppetöö toimub kolme-  ja kahepäevaste tsüklitena. Ühel päeval kuus toimub õppetöö Tartus (Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu, Nooruse 5). Õpilastele kompenseeritakse õppetöös osalemisega seotud ühistranspordi kulud kuludokumentide alusel kõrgkooli kaudu.
 
Õpe lõpeb hooldustöötaja 4. taseme kutseeksamiga. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile on omistatud hooldustöötaja kutse andmise õigus ja kutseeksami sooritamine on õppijale tasuta. Kõrgkooli lõpetamisel omistatud hooldustöötaja tase 4 kutse on praeguseks jõustunud seadusandluse alusel tähtajatu ning seda ei ole vaja taastõendada.
 
Ootame õppima kõiki soovijad, kellel on keskharidus. Täpsem informatsioon vastuvõtutingimuste kohta: https://www.nooruse.ee/vastuvott