Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2017

« Tagasi

F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavalitsuse 13. septembri 2017 korraldusega nr 400 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osaline detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 9. – 23. oktoobrini 2017 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).

Planeeringuala suurusega u 0,7 ha asub Võrusoo asumis F. R. Kreutzwaldi, Kraavi ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos teenindavate ehitistega. Planeeritav kinnistu osa on hoonestamata.

Planeeringuga on ette nähtud F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu jagada kaheks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavale krundile positsioon 1 on määratud ehitusõigus kuni nelja hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 1500 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud parkimisala ja juurdepääs Kraavi tänavalt. Krunt positsioon 2 on määratud, et lahendada planeeringuala kruntideks jaotamine.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Detailplaneeringu failid