Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 4. mail

Võru Kesklinna kooli põhimääruse muutmine
Võru Kesklinna Kooli ettepanekul muudeti ja täiendati kooli põhimäärust.

Võru linna 2016. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna 2016. aasta eelarvest antavad kultuuri- ja spordiürituste toetused. Kokku eraldatakse 10 899 eurot. 

Ürituste kooskõlastamine
Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek heategevusliku perepäeva "Mängumaa" korraldamiseks 18. mail 2016 kella 15–20 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval. Sellega seoses on 18. mail 2016 keelatud sõidukite parkimine Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahel kella 7–14 ning suletud sõidukite liikluseks Vabaduse tänav F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahel kella 14–20. Heategevuslik pereüritus, mida organiseeritakse koostöös hoolekogu ja lastevanematega, on muutunud Võru linnas traditsiooniliseks. Eeldatavaks külastajate arvuks prognoositakse 300 inimest.  

Mängumaa kava:
kella 15.30–16.30 väravas flaierite jagamine, perekonnanime kirjutamine flaierile, flaieri postitamine loosikasti;  info ja esmaabi punkt väravas kogu ürituse vältel
kella 16–16.20  Mängumaa avavad klounid Piip ja Tuut
kella 16.20–16.40 perejooks (finišis jagatakse igale lapsele kaelakaart ja kõrremahl)
kella 16.45–20 tegevused keskustes: ronimissein, Pipi suusakool, võrkpall, jalgpall, kergejõustikurada, jalgrattasõit, pisipõnnide rada, laskestimulaator, medali meisterdamine, asfaldijoonistus
kella 17.15–17.30 esinevad lasteaia Sõleke tantsulapsed
kella 17.30–17.45 esinevad lasteaia Päkapikk tantsulapsed
kella 17.45–18 esinevad rammumehed
kell 18 Piip ja Tuut loosivad osalevate perede vahel auhindu


Mittetulundusühingule Tenniseklubi VSOP anti nõusolek avaliku ürituse "Rannatennise võistlused" korraldamiseks 21. mail 2016 kella 10–20 Tamula supelranna maaüksusel asuvatel võrkpalliväljakutel ning luba ala sulgemiseks. 

Kersti Mäesaarele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru line-tantsu maraton" korraldamiseks 28. mail 2016 kella 12–16 Võru Kesklinna pargis ning sellega seoses luba pargi sulgemiseks. 

Müügikoha hooajalise laiendamise kooskõlastamine 
Osaühingule Lilleoaas anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (Jüri tn 13 hoone aknaesisel alal hooajaliste suvelillede müük) paigaldamiseks ajavahemikul  5. mai – 1. november 2016. 
Osaühingule Floverend anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (Jüri tn 26 hoone ees hooajaliste suvelilleamplite ja -pottide müük) paigaldamiseks ajavahemikul  5. mai – 31. oktoober 2016. 

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati avatud menetlus Tulika tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.
 
Katastriüksuste liitmine
Nõustuti katastriüksuste Kalmuse tn 13 (pindala 1200 m²), Kalmuse tn 13a (pindala 201 m²), Kalmuse tn 13b (pindala 169 m²), Kalmuse tn 15 (pindala 1200 m²) ja Kalmuse tn 15a (pindala 354 m², kõigi sihtotstarve 100% elamumaa) liitmisega. Tekkinud katastriüksusele määrati aadress Kalmuse tn 15 (pindala 3121 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

Isikliku kasutusõiguse seadmine 
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Lauluväljaku tn 17b (pindala 23791 m²) ja Lauluväljaku tn 17c (pindala 1447 m², mõlema sihtotstarve üldkasutatav maa) ning Lauluväljaku tänav T2 (pindala 5607 m²) ja Männiku tänav T2 (pindala 25336 m², mõlema sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Aadressi määramine 
Biotiigi maaüksuse aadressiks määrati Luha tn 49.

Riigihanke tulemuse kinnitamine 
Riigihanke "Võru linna suvehaljastus" võitis 16 275,33  euroga (ei sisalda käibemaksu) osaühing Kanepi Aiand. Pakkujaga sõlmitakse hankeleping vähendatud mahus (lepingu maksumust vähendatakse kuni 20%), kuna ainus esitatud pakkumus ületab eeldatavat maksumust.

 

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787
e-post: ulis.guth@voru.ee