Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

TEADE: Jäätmete tasuta äraandmine

Seoses mai alguse koristuspäevadega on Võru linna elanikel võimalik ära anda jäätmeid: 
Võru keskkonnajaamas Lühike tn 1
07.05.2016 kella 10.00-18.00

Umbsaare jäätmejaamas
07.05.2015 kella 10.00-18.00 .

Koristustöödel kogutud jäätmeid võetakse vastu tasuta, v.a ehitus ja lammutusjäätmed, sh. asbesti (eterniit) sisaldavad jäätmed, mille eest tuleb tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Biolagunevad haljastujäätmed (lehed, aiajäätmed) palume viia Võru linna kompostimisplatsile, kus jäätmed tuleb kindlasti prügikottidest välja valada. Oksad saab viia Võru linna kalmistu taha tee äärde. Kui otsustate biolagunevad haljastujäätmed viia keskkonnajaama või jäätmejaama, tuleb nende eest ka tasu maksta.
 

Lisainfo: Tiina Randjärv, tel 785 0915