Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavolikogu istungi päevakord

Võru Linnavolikogu korraline istung toimub 9. märtsil 2016. a kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD: 

1. Võru linna 2016. aasta lisaeelarve
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

2. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, linnasekretär Ülle Müürsepp

3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

4. Koduteenuse osutamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

5. Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

6. Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

7. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

8. Varjupaigateenuse osutamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

9. Võlanõustamisteenuse osutamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

10. Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

11. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Ettekandjad: abilinnapea Sixten Sild, sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Breidaks

12. Soojusettevõtja määramine
Ettekandjad: linnapea Anti Allas, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

13. Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine
Ettekandja: linnapea Anti Allas

14. Linnavara otsustuskorras võõrandamine
Ettekandja: abilinnapea Kalev Ilves

15. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine
Ettekandja: volikogu aseesimees Tõnu Jõgi

16. Seisukoha võtmine Mõnise Vallavolikogu 15. jaanuari 2016 otsuse nr 1 ja Meremäe Vallavolikogu 15. jaanuari 2016 otsuse nr 1 kohta 
Ettekandja: volikogu aseesimees Tõnu Jõgi

17. Muud küsimused

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee