Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavolikogu istung 13. jaanuaril

Võru linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine
Võeti vastu Võru linna 2016. aasta eelarve mahuga 13 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 10,4 milj eurot, kulude eelarve 9,8 milj eurot ning põhivarade soetuse eelarve 2,5 milj eurot. 
Võru linna 2016. aasta prioriteediks on avalike teenuste kvaliteet ja üldine konkurentsivõime.
Alates 1. jaanuarist on eelarvesse arvestatud kõigi Võru linna hallatavate asutuste personalikulude kasv 5%. 
Investeerimistegevuse eelarve mahukaimaks projektiks on Võru Lasteaed Sõleke rekonstrueerimine. Suuremateks investeeringuteks on veel Seminari väljaku projekteerimistööd, lasteaia Punamütsike projekteerimine, lasteaia Päkapikk torustiku rekonstrueerimine, Kesklinna kooli rekonstrueerimise projekteerimine, linna läbiva rattatee projekteerimine, sademeveetrassiehitus koos tänavakatte taastamisega Kreutzwaldi tänaval Paju ja Luha tn vahelisel lõigul.

Võru Linnavolikogu määruse muutmine
Võru linna finantsjuhtimise kord viidi kooskõlla "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" muudatustega.

Ostueesõiguse mittekasutamine
Otsustati loobuda Jüri tn 12 asuva kinnistu ostueesõigusest.

Ostueesõiguse mittekasutamine 
Otsustati loobuda kinnistu Katariina allee 11 ja Tartu tn 46 ostueesõigusest.

Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimise tulemused
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 11. detsembri 2015 akt Nöörimaa Tugikodu 2014. aasta ja 2015. aasta I poolaasta majandustegevuse ja eelarve täitmise kontrollimise kohta. 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta kontrollimiste tööplaan
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta kontrollimiste tööplaan. Kavas on Võru Linnavalitsuse sotsiaaltoetuste maksmise aastal 2015 kontrollimine (veebruar – mai), 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine, aruande koostamine ning revisjonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta ülevaate andmine (mai – juuni), huvide deklaratsioonide kontrollimine (juuni) ning MTÜ Võru Jäätmekeskus 2014–2015. aasta majandustegevuse kontrollimine (september-november). 

Esindajate nimetamine 
Arvestades Anneli Oti volikogu liikme volituste peatumist ning Mati Kitsiku volikogu liikme volituste ennetähtaegset lõppemist tehti muudatused Võru linna esindajate seas Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogus. Üldkoosoleku uuteks esindajateks määrati Toomas Paur ja Sixten Sild.
Eesti Linnade Liidu volikogu uueks esindajaks määrati Toomas Paur.

Mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku esindajaks määrati Anneli Oti asemel Andres Visnapuu ning juhatuse liikmeks Toomas Paur.

Võru Linnavolikogu esindajaks lasteaia Punamütsike hoolekogusse määrati Anneli Oti asemel Ene Liivamägi ning lasteaia Päkapikk hoolekogusse Iiris Tagen. 

Linnavolikogu aseesimehele hüvituse määramine
Võru Linnavolikogu aseesimehele Tõnu Jõgile määrati täiendavat hüvitust 477 eurot volikogu esimehe ülesannete täitmise eest.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee