Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 8. märtsil

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luik anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 19. märtsil 2016 kella 9–15. Vabaduse väljak suletakse liikluseks kella 7–17. 

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru Lasteaed Punamütsike voodid".

Korraldatakse riigihange "Tänavate pindamine 2016". Hange hõlmab kolme Võru linna elamupiirkonda – Taara linnaosa, Võrukivi piirkond ja Võrusoo piirkond. Piirkondade kruusakattega tänavalõigud saavad pinnatud kattega tänavateks ning seega ka tolmuvabaks.

„Võru Spordikooli arengukava aastani 2025" muutmine
Kinnitati Võru Spordikooli arengukava aastani 2025 muudetud tegevuskava aastateks 2016-2019.

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine
Osaühingule Tamula Rannaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Romuring 2016" korraldamiseks 26. märtsil 2016 kella 14–18 Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas.
Üldiseks liikluseks suletakse parkla kella 8–24.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba abihoone-elamu püstitamisele asukohaga Liiva tn 25.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Võru Kesklinna pargi uuendusprojekt" edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Kivisilla pakkumus maksumusega 5000 eurot (ilma käibemaksuta).

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee