Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 28. jaanuaril

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine 
Võru Linnavalitsuse korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjoni 21. jaanuari otsuse alusel vabastati erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis jäätmevaldajat.

Osalemine projektis
Otsustati osaleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile esitatavas projektis "Võru Lasteaia Päkapikk torustike rekonstrueerimine". 
Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 150 000 eurot. Võru linna omaosalus projektis on kuni 118 000 eurot.

Vara omandamine
Otsustati, et linnavalitsus omandab Sotsiaalministeeriumilt kuus elektriautot, mida on tänaseni kasutanud linnavalitsuse sotsiaaltööosakond ning Nöörimaa Tugikodu.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Liiva tn 12 jagamisega kaheks.
Tekkivatele katastriüksustele määrati aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
Liiva tn 12, pindala 673 m², sihtotstarve 85% elamumaa, 15% ärimaa;
Liiva tn 12a, pindala 824 m², sihtotstarve 85% elamumaa, 15% ärimaa.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Männiku tn 39 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% ärimaa.

Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine
Kinnitati koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide 2016. aasta majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus (eurodes) ühe lapse kohta järgnevalt: lasteaed Sõleke (2821), lasteaed Okasroosike (2771), lasteaed Päkapikk (2333) ja lasteaed Punamütsike (2387) ning Võru Spordikool (740), Võru Kunstikool (527) ning Võru Muusikakooli põhiõpe (1602) ja ringiõpe (585).

Toetuse andmine
Otsustati toetada Parksepa Keskkooli üritust "Gümnasistide maskiball" korraldamist summas 500 eurot.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee