Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2016

Linnavalitsuse istung 27. aprillil

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek Laululava kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Võru valla kasuks, isikliku kasutusõiguse ala pindala määrati 624 m² ning isikliku kasutusõiguse esemeks on jalg- ja jalgrattatee.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas". Riigihanke eesmärgiks on leida ettevõtja, kes osutab Võru linna jäätmevaldajatele võimalikult keskkonnahoidlikku ning majanduslikult soodsamat jäätmete kogumise, vedamise ja käitlemise teenust.

Korraldatakse riigihange "Võru linna prügikastide ost". Kokku hangitakse 25 uut prügikasti.

Võru linna 2016. aasta eelarve kulude alaeelarvete muutmine 
Arvestades hallatavate asutuste juhtide ettepanekuid tehti ümberpaigutusi kulude alaeelarvetes. Haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekul vähendati sporditegevuse eelarvet 3000 euro võrra ning suurendati samas mahus kultuuriürituste eelarvet.

Ürituse kooskõlastamised ja sulgemised
Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2016" korraldamiseks 5. mail kella 15–18 Võru Kesklinna pargis. Start antakse kell 16. 
Jooks toimub üle Eesti ning kokku osaleb üle 10 000 jooksja. Teatejooksuga annavad lapsed ja noored oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Täiskasvanud saavad laste raviks ning teatejooksul osalevate noorte panuse tunnustamiseks teha annetusi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolile anti nõusolek avaliku ürituse "Lahingukooli 96. aastapäevale pühendatud jooks" korraldamiseks 26. mail kella 10–12 Võru linnas Männiku tn ja Lauluväljaku tn.

Mittetulundusühingule Müüdud Naer anti nõusolek suvelavastuse "Vee peal" korraldamiseks 01.07–18.07.2016 Tamula rannas ning lubati sulgeda puhkeala rannabangalo läheduses:
tribüüni paigaldamiseks ja etenduspaiga korraldamiseks 01.07 kella 8 – 06.07.2016 kella 22;
etenduste korraldamiseks 07., 09., 10., 15., 16. ja 17.07.2016 kella 18–22.30;
tribüüni demonteerimiseks 18.07.2016 kella 8–22. 

Päästeameti Lõuna päästekeskuse Võrumaa päästepiirkonnale anti nõusolek Lõuna päästekeskuse kutsemeisterlikkuse võistluste raames päästetehnika kolonni ringsõidu korraldamiseks 28. mail 2016 kella 10–10.30 Võru linnas. Marsruut: Vilja tn – Vabaduse tn – Jüri tn – Räpina mnt. 

Loa andmine müra tekitamiseks
Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 1. maist kuni 23. detsembrini 2016 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn).

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusload: 
keskväljaku ümberehitamiseks asukohtadega Seminari väljak, Jüri tn 9, Seminari tänav T1, L. Koidula tänav T1, Jüri tänav, Tartu tänav T1;
jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks asukohtadega Tartu tänav T1, Vilja tänav, Koreli park P1, Vabaduse tänav T1, Kooli tn 8, Räpina maantee T1, Koreli park P5, Koreli tänav T1, Luha tänav T2, Pikk tänav.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Võru Lasteaed Punamütsike voodid" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing Teritaja pakkumus maksumusega 29 031 eurot (ilma käibemaksuta).

Riigihanke „Võru elanikelt kogutud ohtlike jäätmete äravedu ja käitlemine" edukaks pakkumuseks tunnistati aktsiaselts Epler & Lorenz pakkumus maksumusega 13 883,52 eurot (ilma käibemaksuta).

Riigihanke „Võru Lasteaed Päkapikk veevarustuse, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi rekonstrueerimine" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing Best Building pakkumus maksumusega 105 888,30 eurot (ilma käibemaksuta).

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn