Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 25. veebruaril

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine
Võru Linnavalitsuse korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjoni 19. veebruari otsuse alusel vabastatakse erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli jäätmevaldajat. 

Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava aastani 2027
Võeti vastu Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava aastani 2027.

Aadressi määramine
F. R. Kreutzwaldi tn 17 asuva garaaži aadressiks määrati F. R. Kreutzwaldi tn 17/1.

Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Algatati Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi maa-alale hoonestusala ja ehitusõiguste, parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 3500 m2.
Otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba üksikelamu laiendamisele ja ümberehitamisele asukohaga Järve tn 13.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba kaubandushoone laiendamiseks asukohaga Pikk tn 17b.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru lasteaed Päkapikk veevarustuse, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi rekonstrueerimine".

Võru linna 2016. aasta eelarvest toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenguagentuur 2016. aastaks Võru Turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 4150 eurot.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee