Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 23. märtsil

Sotsiaalhoolekande komisjoni moodustamine
Moodustati Võru linnavalitsuse alatine sotsiaalhoolekande komisjon.
Komisjoni ülesandeks on abivajaduse hindamisest sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlejate avalduste läbivaatamine ja ettepaneku tegemine valitsusele toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks ning sotsiaalhoolekandelise abi taotlejate avalduste läbivaatamine ja ettepaneku tegemine valitsusele abi andmiseks või sellest keeldumiseks.

Ürituse kooskõlastamine
Mittetulundusühingule Memento Võrumaa Ühendus anti nõusolek avaliku ürituse "1949. a küüditatute mälestuspäev" korraldamiseks 25. märtsil 2016 kella 11–14 Võru linnas Jaama tn 14a maaüksusel. 

Aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Maa riigi omandisse jätmise taotluse alusel määrati kolmele maaüksusele lähiaadress (Järve tn 45, Järve tn 47, Järve tn 30), sihtotstarbeks 100% elamumaa ning nõustuti nende riigi omandisse jätmisega.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Räpina mnt 7a jagamisega kaheks.
Katastriüksustele määrati aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
Räpina mnt 7a, pindala 544 m², sihtotstarve 100% ärimaa;
Räpina mnt 7c, pindala 3699 m², sihtotstarve 100% ärimaa.

Nõustuti Põllu tn 1f jagamisega neljaks.
Katastriüksustele määrati aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
Põllu tn 1f/1, pindala 1321 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1f/2, pindala 4913 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1f/3, pindala 833 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa;
Põllu tn 1f/4, pindala 13230 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba tootmishoone laiendamisele asukohaga Pikk tn 17.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistul alajaama ümberpaigutamiseks, F. R. Kreutzwaldi tänavale, Niidu tänavale, F. R. Kreutzwaldi tn 59, F. R. Kreutzwaldi tn 59c, F. R. Kreutzwaldi tn 59b, Lille tn 18, Lille tn 20a, Lille tn 22, Lille tn 24, Niidu tn 5 kinnistutele maakaabelliinide ümberehitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke "Tänavapuude hooldus ja kujunduslõikus" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühing Lompka SK pakkumus maksumusega 4500 eurot (ilma käibemaksuta).

Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikme kinnitamine
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu uueks liikmeks kinnitati Aigi Pall, tagasi kutsuti Kersti Kattai. Nõukogus jätkavad Tiit Raag ja Sixten Sild. 

Toetuse andmine
Võru linn toetab Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevust summas 11 365,20 eurot.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn