Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2016

Linnavalitsuse istung 20. jaanuaril

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Koreli oja seisundi uurimine".
Eesmärgiks on viia läbi Koreli oja seisundi uuring, et selgitada välja oja kesise seisundi põhjused, sellest tulenevalt seisundi parandamiseks, tervendamiseks ja edasiste hooldustegevuste korraldamiseks otstarbekad lahendused.
Projekti kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Korraldatakse riigihange "Hulkuvate ja kodutute loomade varjupaiga haldamine 01.09.2016–30.08.2019".
Riigihange hõlmab hulkuvate loomade püüdmist ja pidamist, veterinaariateenust, hulkuvate loomade omanike väljaselgitamist, hukkunud või hukatud loomade käitlemist, muud varjupaiga haldamise teenusega seonduvat. 

Võru linna 2016. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine
Kehtestati Võru linna 2016. aasta eelarve kulude alaeelarved, mis annavad võimaluse Võru linnavolikogu poolt vastu võetud Võru linna 2016. aasta eelarve vahendite kasutamiseks.

Võru linna 2016. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2016. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 39 030 eurot, ürituste toetusteks 40 894 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 89 865 eurot.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Kinnitati Võru linnas asuva korteriomandi aadressiga Karja tn 6-8 enampakkumise võitjaks Tanel Tull ostuhinnaga 1500 eurot.

Hankekorra kehtestamine
Kehtestati Taristuhaldus OÜ hankekord.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee