Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 15. juunil

Võru linna eelarvest toetuse andmine
Võru linna eelarvest antakse 1000 eurot toetust mittetulundusühingule Võru Ratastooliklubi erivajadustega inimeste ligipääsetavuse kaardistamiseks Võru linna hoonetesse (asukoht, parkimisvõimalused, avalikud sissepääsud, korrused ja liikumisvõimalus nendes, invatualetid, liftid). Hindamisel lähtutakse liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste vajadustest. Kogutud info lisatakse ligipääsuportaali www.liikumisvabadus.invainfo.ee

Mittetulundusühingut EELK Võru Katariina Kogudus toetatakse kokku summas 2500 eurot, millest 2000 eurot on kiriku katuse remondikulude toetuseks ja 500 eurot tuulelipu restaureerimiseks ja esifassaadi avariiremondiks.

Ürituse kooskõlastamine ning tänavate, pargi, väljaku ja parkla sulgemine
Kaitseliidule anti nõusolek avaliku ürituse "Võidupüha paraad" korraldamiseks ning tänavate, pargi, väljaku ja parkla sulgemiseks. Võru kesklinnas on võidupüha pidustuste ajal, 22. ja 23. juunil sõidukite liiklus oluliselt piiratud ja osa tänavatest suletud. Kuna liikluskorraldust on muudetud, tuleb juhinduda liiklusmärkidest ja reguleerijate korraldustest. Piiranguid kehtestatakse vastavalt toimuvatele tegevustele. Valmis tuleb olla ka piiranguteks hoovidesse sissesõitmisel.  Suletavatele tänavatele hakatakse peatumise keelumärke paigaldama päev varem, 21. juunil.
22. juunil alates kella 12st algab liiklusmärkide paigaldamine ja paraadiala ettevalmistamine – paigaldatakse tribüüne, piirdeaedu, kaameraid. Õhtul, kella 17 ajal hakkab valmistumine peaprooviks ning kell 20.15 algab peaproov. Kesklinn jääb suletuks ka ööseks, kuna paigaldatud tehnikat enam ära ei viida. Ala turvatakse.
Võidupüha paraad algab 23. juunil kell 11. Paraadile tulekuks peaks varuma aega, kuna linna on oodata palju külalisi ning liiklus on koormatud. Linnakodanikel palume tulla jalgsi. Liiklus peaks täies ulatuses taastuma kella 17ks.
Vaata kaarti siit

Korralduse "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" muutmine
Muudeti Võru Järve Kooli poolt osutatava lapsehoiuteenuse hinda. Seni kehtinud hind 5 eurot/tund tõsteti 6.30 eurole.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn