Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2016

Linnavalitsuse istung 11. mail

Nõusolekute andmine hooajalise müügikoha paigaldamiseks
Füüsilisest isikust ettevõtjale Vumba marjakasvatustalu anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks (maasikate müük kaubikust ja laualt) Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul 1. juuni–31. august 2016 E–R kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella 8–22.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Ulvi Hilp anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks (maasikate müük kaubikust ja laualt) Jüri 74//76 parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul 1. juuni–31. juuli 2016 E–R kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella 8–22.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Ulvi Hilp anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks (maasikate müük kaubikust ja laualt) Vabaduse väljaku parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul 1. juuni–31. juuli 2016, välja arvatud 21. juuni–23. juuni 2016.

Aime Toodingule anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks (aiasaaduste müük laualt) Jüri tn 74//76 parklasse linnale kuuluvale alale ajavahemikul 20. juuni–20. august 2016 E–R kella 18–22, L kella 14–22 ja P kella 8– 22. 

Ürituse kooskõlastamised ja tänavate/väljakute sulgemised
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 28. mail 2016 kella 9–15. 
Liikluseks suletakse Vabaduse väljak 16. aprillil 2016 kella 7–17.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti luba korraldada 6.–10.07.2016 Võru linnas toimuva ürituse "XXII Võru Pärimustantsufestival" raames:
Rongkäik 07.07.2016 kella 17 kuni rongkäigu läbimiseni; 
Festivaliüritused Võru Kandle (Liiva tn 13) aias: 
- simman 08.07. kella 22 – 09.07.2016 kella 03;
- simman 09.07. kella 23 – 10.07.2016 kella 03;
- järelpidu 10.07. kella 22 – 11.07.2016 kella 03;
Käsitöölaat 08. ja 09.07.2016 kella 10–19 ning 10.07.2016 kella 10–17 järgmistel tänavatel: 
- Vabaduse tänav Jüri tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul;
- F. R. Kreutzwaldi tänav Vabaduse tänava ja Liiva tänava vahelisel lõigul;
- Liiva tänav F. R. Kreutzwaldi tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
Õhtulaulud rannas 08.07.2016 kella 20–22 Tamula supelranna maaüksusel;
Jutupiknik 09.07.2016 kella 13–14 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis;
Öökino 09.07. kella 23 – 10.07.2016 kella 01 Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi (F. R. Kreutzwaldi tn 31) õuealal;
Folkaeroobika 09. ja 10.07.2016 kella 09–10 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis;
Tänavatants 10.07.2016 kella 16–18.

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti luba avaliku ürituse "35. Võru–Väimela maanteejooks" korraldamiseks 19. mail 2016 kella 13–19.30 (start kell 19) Võru linnas. Sõidukite liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–19.30 ning kella 18.45-st kuni sportlaste läbimiseni Vabaduse–Vilja–Tartu tn. 

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Jaaniks koju ja muinastule süütamine" korraldamiseks ning ala sulgemiseks 22.06. kella 8-st kuni 23.06.2016 kella 03-ni Võrus Tamula supelranna maaüksusel.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru kultuurimaja Kannel välimiste paraaduste vahetamine".

Linnavara võõrandamine
Võõrandatakse tasuta otsustuskorras linnavalitsusele kuuluvad neli jalgratast Võru Noortekeskusele ja kaks jalgratast Toetuskeskusele Meiela.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn