Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2016

Linnavalitsuse istung 10. veebruaril

Sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2016. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 43 050 eurot. 

Puuetega inimeste organisatsioonidele tegevustoetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2016. aasta eelarvest eraldatavad toetused puuetega inimeste organisatsioonidele, kokku 17 914 eurot. 

Sümboolika kooskõlastamine
Kooskõlastati Võru Kreutzwaldi Kooli logo. 

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Anti nõusolek füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luik avaliku ürituse "Võru Sõbrapäeva laat" korraldamiseks 13. veebruaril 2016 kella 9–15. 
Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–17.

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati viie aasta võrra Võru Linnavalitsuse ja osaühing Mamekor vahel 2011. a mais sõlmitud äriruumi üürilepingut.

Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Räpina mnt 20 (pindala 2083 m², sihtotstarve 100% ärimaa) ja Räpina mnt 20c (pindala 191 m², sihtotstarve 100% ärimaa) katastriüksuste liitmisega.
Tekkinud katastriüksusele määrati aadressiks Räpina mnt 20, pindala 2276 m² ja sihtotstarve 100% ärimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks JetGas OÜ kasuks kinnistule Pikk tänav, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused. 

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku projekteerimine ja ehitamine".
Kompostimisväljaku eesmärgiks on parandada Võru linna haljastusjäätmete ladestamise võimalust ning luua paremad võimalused keskkonnateadlikuks haljastusjäätmete käitlemiseks. Rajatav väljak saab olema linnakalmistu vahetus läheduses. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee