Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2016

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 1. juunil

Ürituste kooskõlastamine ja sulgemised
Mittetulundusühingule Memento Võrumaa Ühendus anti nõusolek avaliku ürituse "Küüditatute mälestusmärgi avamine" korraldamiseks 22. juunil 2016 kella 14–16 Võru linnas Jaama tn 14a maaüksusel.

Sihtasutusele Carolin Illenzeeri fond anti nõusolek Võru Spordikeskuses toimuva heategevusliku kontserdi "Laulud sõdurile" raames Võru linnas Kooli tn 10 asuva parkla sulgemiseks 22. juunil 2016 kella 9–23.
2016. aasta heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" toimub Võrus 22. juunil algusega kell 17 Võru Spordikeskuses. Esinevad Laura, Lenna Kuurmaa, Maiken, Tanel Padar, Jüri Pootsmann, TradAttac, Ott Lepland ja üllatusesinejad Võrumaalt. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester Peeter Saani juhatamisel. Õhtut juhib Madis Milling. Kontserdist teeb otseülekande ETV.

Mittetulundusühingule Eesti Võrkpalli Liit anti nõusolek avaliku ürituse "Danpower Beach Cup" korraldamiseks 8. juulil, 9. juulil ja 10. juulil 2016 kella 10–20 Võrus Tamula supelrannas asuvatel rannavõrkpalli platsidel.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru Spordikooli võrkpalliväljakute piirdeaedade vahetamine".

Loa andmine raieõiguse teostamiseks
Sihtasutusele Võru Spordikeskus anti luba raieõiguse teostamiseks Andsumäe Spordibaasi kinnistul vastavalt metsamajandamiskavale ja metsateatisele. Saadav tulu investeeritakse hüppetorni ja -mäe rekonstrueerimiseks.

Katastriüksuse jagamine
Tööstuse tn 12 katastriüksus jagatakse viieks, määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgnevalt:
Tööstuse tn 12, pindala 1800 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 14, pindala 1870 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 15, pindala 38702 m², sihtotstarve 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa;
Tööstuse tn 16, pindala 2445 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tänav T2, pindala 1936 m², sihtotstarve 100% transpordimaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele:
Männiku tänav T1 (pindala 13583 m², sihtotstarve transpordimaa);
Männiku tn 1 (pindala 19267 m², sihtotstarve üldkasutatav maa).
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Räpina mnt 20 kinnistu olemasolevat hoonet laiendatakse kuni 1300 m2, katastriüksuse sihtotstarve jääb 100% ärimaaks. Räpina maantee T1 kinnistu osale rajatakse Räpina mnt 20 ja Räpina mnt 18 kinnistute vahelisele alale parkla 26 parkimiskohaga ning laiendatava hoone esisele alale rajatakse 14 parkimiskohta. Tanklapoolse osa hoonestusala serva on planeeritud 10 parkimiskohta. Hoone maksimaalne kõrgus on 10 m, katusekalle 0-30 kraadi.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba:
üksikelamu püstitamiseks asukohaga Tulika tn 3;
kuuri lammutamiseks asukohaga Tartu tn 24;
kuuri püstitamiseks asukohaga Tartu tn 24.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn