Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2016

Linn kutsub kaasa rääkima soojusmajanduse teemal

Võru linnas on koostamisel soojusmajanduse arengukava. Linnavalitsuse soov on, et soojusmajanduse arengukava saaks võimalikult paljude osapoolte huve arvestav ning seetõttu kutsume kõiki huvilisi avalikele aruteludele.

Koosolekud toimuvad kolmapäeval, 27. aprillil kell 12 ja kell 14.30 Võrumaa Toidukeskuse II korruse konverentsisaalis. Oodatud kõik, kes soovivad anda panust soojusmajanduse arengusse või tunnevad huvi, mis antud valdkonnas lähiaastatel plaanitakse. Kui arendamisel on mõni ala, mis puudutab ka soojusmajandust (nt kaugküttetrassid, gaasitrassid, kaugküttepiirkonna muutmise vajadus, energiaühistute loomise huvi, alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtu soov jne), siis palume oma plaanidest teada anda Janika.Laht@afconsult.com.

Arengukava eesmärk on määratleda Võru linna kaugküttepiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ning kasutamiseks. Arengukava käsitleb olemasolevaid kaugküttepiirkondi, perspektiivseid võrgupiirkondi, uusi liitujaid ja alternatiivseid lahendusi.

Arengukava koostab Võru Linnavalitsuse tellimusel ÅF-Consulting AS.

Laane, Võrukivi ja perspektiivsete piirkondadele arengukavade koostamist kaarahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, tel 785 0922

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn