Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istung 9. jaanuaril

Muudeti Võru linna põhimäärust 
Muudeti Võru linna põhimäärust. Tulenevalt Riigi Teataja seadusega kehtestatud uutest nõuetestesines vajadus muuta Võru linna põhimääruse strukturaalset ülesehitust, et viia see kooskõlla heaõigusloome ja normitehnika eeskirjaga. 

Võru linn võttis vastu 2013. aasta eelarve 
Linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu 2013. aasta eelarve, mille maht on 12,4 miljonit eurot.Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on umbes 2 miljonit eurot. Linnapea Jüri Kaver rääkis, et 2013. aasta eelarvet iseloomustab suur investeeringute maht taristusse ja haridusse ning panustamine inimvarasse. „Oleme selle aasta eelarvesse planeerinud 7protsendilisepalgatõusu linna alushariduse ja huvikoolide pedagoogidele, abipersonalile, raamatukogu jakultuuritöötajatele. Kevadel käivitub tasuta bussisõit eakatele," selgitas Kaver. 
Kaver lisas, et ametisse astudes oli peamine eesmärk teha korda eelarve ning seeläbi päästa kolmprojekti, mille puhul hakkasid eurorahad käest minema. Need on Katariina allee, Kreutzwaldi kool jaKreutzwaldi tänav. Kõik kolm suurprojekti on tänaseks töös. 
Investeeringute kogumahuks kujuneb 2013. aastal ligi 10 miljonit eurot. 

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord 
Kehtestati Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse Nöörimaa Tugikodu poolt osutatava isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja teenuse osutamise kord. Võrreldes varasema korraga on laiendatud isikliku abistaja teenuse saamiseks õigustatud isikute ringi, täpsustatud on teenuse taotlemise, määramise ja teavitamise tingimused ning lepingute lõpetamise alused. 

Projektis osalemine ja garantii andmine 
Linnavalitsusele anti luba osaleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud toetusmeetmes 
"Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine" projektiga "Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruserekonstrueerimine", tingimusel, et projekti abikõlbulikest kuludest 15% katab Haridus- ja Teadusministeerium. 
Projekti kogumaksumus on kuni 5 040 000 eurot, millest omafinantseering peab moodustama 15%. Projekti 
omafinantseeringu tagamiseks peab linn Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbirääkimisi. 

Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine 
Muudeti kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisu. Kultuurikomisjoni liikmed on Mare Lüüs, Heiki 
Kelp, Egle Taurus, Eston Kurvits, Merle Koik ja Helga Ilves. Majanduskomisjoni liikmed on Henni Nassar, Roland Lust, Tõnu Anton, Tõnu Jõgi, Ilmar Sild, Andu Värton 
ja Anneli Ott. 
  

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee

www.voru.ee