Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Võru Linnavalitsuse istung 27. märtsil

Ürituse kooskõlastamine
Võru Lasteaiale Punamütsike anti nõusolek Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku ürituse "Süda rõõmustab" korraldamiseks 18. aprillil kella 9–13 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis ning Tamula supelranna kinnistul Tartu tn ja Koidula tn vahelisel lõigul.

Ürituse kooskõlastamine ning tänavate, parklate ja pargi sulgemine
Kaitseliidu Võrumaa Malevale anti nõuolek avaliku ürituse "Tormihoiatus 2013 linnalahing" korraldamiseks 20.04.2013 kella 7-st kuni 21.04.2013 kella 15-ni Võru linnas.

Toetuste andmine
Sihtasutusele Võrumaa Arenguagentuur anti Võru linna 3013. aasta eelarvest Võru Turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 2000 eurot, Sihtasutuse Võrumaa Arenguagentuuri tegevuse toetuseks 4960 eurot ja sihtasutusele Lõuna-Eesti Turism 1184 eurot.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Tallinna mnt 15, Mooni tn 5, Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringuga on antud alale moodustatud kümme ärimaa krunti ning kolm transpordimaa krunti.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba Petseri tn 2 // 2a, Jüri tn 39, 39a kaugküttetorustiku ehitamiseks ja Liiva tn 11, 11a, 11b, 12b, 12c, 13, F. R. Kreutzwaldi tn 54a, 58b kaugküttetorustiku ehitamiseks.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihanke "Tänavapuude hooldus- ja kujunduslõikus" edukaks pakkumuseks tunnistati Maastikuhooldus OÜ pakkumus.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee