Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavolikogu istungi päevakord

Võru Linnavolikogu erakorraline istung toimub 27. märtsil 2013 kell 13.00 volikogu istungite saalis.

PÄEVAKORD:

1. Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus" muutmine (1. lugemine)
Ettekandja: juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep

2. Loa andmine rendilepingu sõlmimiseks
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar

3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar

4. Võru Linnavalitsuse palgajuhend
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

5. Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2007. a otsuse nr 188 „Võru Linnavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

6. Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
Ettekandja: linnasekretär Ülle Müürsepp

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee