Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavolikogu istung 27. märtsil

Võru linna põhimääruse muutmine (1. lugemine)
Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna põhimääruse muutmise eelnõu. Valdavalt on tegemist 1. aprillist jõustuva Avaliku teenistuse seadusest tulenevate muudatustega.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Anti luba taotleda munitsipaalomandisse linna tänavate Sinika tn T1, Tulbi tn T1 ja Luha tn T5 rajatiste alune ning neid teenindav maa.

Võru Linnavalitsuse palgajuhend
Võeti vastu Võru Linnavalitsuse palgajuhend. 
Palgajuhendis säilib suur osa senini kehtinud linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korra põhimõtteid. Muudatused tulenevad eeskätt uuest Avaliku teenistuse seadusest (ATS) ja sellest, et asutustes töötavad edaspidi ametnikud ATSi alusel ja töötajad töölepingu seaduse alusel.

Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
Võeti vastu Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord. 
Uus avaliku teenistuse seadus (ATS) toob kaasa muudatused Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS). Sellest tulenevalt muutub linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete teenistuslike küsimuste regulatsioon.
Vastuvõetud korras on sätestatud linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete lähetuse taotlemine ja vormistamine ning kulude hüvitamine ja päevaraha maksmine. Seni kehtinud põhimõtteid ei muudetud.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee