Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 8. mail

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Pianiinode ostmine". 1. aprillil 2013 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Võru Linnavalitsus lepingu, millega HTM eraldas riigieelarvelist toetust 14 000 € Võru Muusikakoolile klaverite soetamiseks.

Võru Kesklinna Kooli põhimäärus
Kinnitati Võru Kesklinna Kooli põhimäärus.

Ürituste kooskõlastamine
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolile anti nõusolek avaliku ürituse "Lahingukooli 93. aastapäevale pühendatud teatejooks" korraldamiseks 27. mail 2013 kella 13–15.

Kersti Mäesaarele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru line-tantsu maraton" korraldamiseks 8. juunil 2013 kella 12–16 Võru Kesklinna pargis.

Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT anti nõusolek avaliku ürituse "32. Võru-Väimela maanteejooks" korraldamiseks 23. mail 2013 kella 13–18.30. 
Sõidukite liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–18.30 ning kella 18-st kuni sportlaste läbimiseni Vabaduse, Vilja ja Tartu tänav.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Laat" korraldamiseks 8. juunil 2013 kella 9–16. 
Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–18.

Taksoveolubade väljastamine
Väljastati taksoveoload tähtajaga viis aastat: 
füüsilisest isikust ettevõtja Kalmer Toom;
füüsilisest isikust ettevõtja Urmas Lehiste;
füüsilisest isikust ettevõtja Lauri Laane.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine
Osaühingule Nele Kulinaaria anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks Kreutzwaldi tn 21 hoone ette ajavahemikul 8. mai 2013 kuni Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimistööde alguseni.

Osaühingule Ümma Pizza anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks Katariina allee 4 hoone ette kividest tehtud platsile vastavalt lisale ajavahemikul 1. mai kuni 30. september 2013.

Osaühingule Greenproject anti nõusolek hooajalise müügikoha paigaldamiseks Jüri tn 76 ja Jüri tn 78 kinnistu juures asuvale parkla alale ajavahemikul 15. mai kuni 1. september 2013.

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine
Osaühingule Helion Estate Estonia anti kasutusse Lembitu tn 2 II korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 58,1 m2, üürihinnaga 1,34 €/m2 kuus.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba Taara tänav T1 kapptelefonijaama liitumiseks elektrivõrguga ning Pikk tn 4 varjualuse laiendamiseks.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee