Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 30. aprillil

Võru linna 2013. aasta eelarvest toetuse andmine
Kinnitati Võru linna 2013. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine.

Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikmeteks kinnitati alates 1. maist 2013 tähtajaga kolm aastat Kristi Aavakivi ja Kersti Kattai. Nõukogusse kuulub veel Kersti Kõosaar.

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikmete nimetamine
Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikmeteks määrati alates 6. maist 2013 Kristjan Võrno ja Andu Värton. Nõukogu liikmed on veel Meelis Munski, Marko Tiisler ja Sairos Hõrak.

Ranitsatoetuse suuruse määramine
Ranitsatoetuse suuruseks 2013. aastal määrati 50 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.

Nõusoleku andmine hooajalise müügikoha paigaldamiseks
Füüsilisest isikust ettevõtjale Ulvi Hilp anti nõusolek hooajalise müügikoha (maasikate müümiseks paigaldatav laud) paigaldamiseks Räpina mnt 1 hoone ees olevale parkla alale ajavahemikul 1. juuni kuni 30. juuli 2013.

Maa ostueesõigusega erastamine
Nõustuti Tallinna mnt 44a maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule.
Nõustuti Tallinna mnt 46b/1 maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba Vabaduse tn 15a laste mänguatraktsioonide püstitamiseks ja Männiku tn 45 spordi- ja mänguseadmete püstitamiseks.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee