Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 24. aprillil

Riigihangete tulemuste kinnitamine 
Riigihanke "Kubija Spordikeskuse abihoone ehitus" edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Selista Ehitus pakkumus.

Riigihanke "Jüri tn kahesuunaliseks muutmine ning kõnniteede, ülekäigukohtade, lisasõiduradade ehitamine ja konsoolide paigaldamine edukaks pakkumuseks tunnistati I, II ja III osas AS TREF ja IV osas AS Kagu Teed pakkumus.

Riigihanke "Võru linna tänavate remont ja kergliiklustee rajamine" edukaks pakkumuseks tunnistati AS TREF pakkumus.

Riigihanke "Petseri tänava pikenduse ehitamise omanikujärelevalve" edukaks pakkumuseks tunnistati aktsiaselts Taalri Varahaldus pakkumus.

Riigihanke "Rannavalve teenuse osutamine Võrus Tamula ja Kubija järvel 2013-2015" edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Articard pakkumus.

Riigihanke "Võru linna sauna rekonstrueerimine" edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Agretten pakkumus.

Riigihanke "Võru linnas Tartu tn 25 asuva hoone rekonstrueerimise projekteerimine" edukaks pakkumuseks tunnistati Trent Projekt OÜ pakkumus.

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2013. aasta suvel
2013. aastal suletakse kollektiivpuhkuste ajaks 1. juulist kuni 31. juulini lasteaiad Punamütsike, Päkapikk ja Sõleke. 
Valvelasteaiana jääb tööle lasteaed Okasroosike.

Ürituste korraldamine ning väljaku ja tänavate sulgemine
Võru Linnavalitsus korraldab avaliku ürituse "Rattapäev" 1. mail 2013 kella 8–17. Ürituse läbiviimiseks suletakse:
Vabaduse väljak kella 8–17, 
Vabaduse tänav Jüri ja Kreutzwaldi tn vahelisel lõigul kella 10.30–11, 
Vabaduse tänav Lembitu ja Jüri tänava vahelisel lõigul kella 9–17, 
F. R. Kreutzwaldi tänav Liiva ja Vabaduse tn vahelisel lõigul kella 10.30–11,
Liiva tänav Kreutzwaldi ja Uus tn lõigul kella 10.30–11,
Uus tänav Vabaduse ja Liiva tn lõigul kella 10.30–11.

Haanja Rattaklubile anti nõusolek avaliku ürituse "Võrumaa kevadine rattamatk" korraldamiseks ja võistluskeskuse rajamiseks 4. mail 2013 kella 11–17 Võrus Roosisaare silla juures asuvas parklas.

Linnavalitsus korraldab 9. mail 2013 kella 9–9.30 VI Rahvusvaheliste Võru Sõpruslinnade Noorte Spordimängude avaürituse raames rongkäigu Võru linnas marsruudil spordikeskuse parkla - Kooli tänava kõnnitee - spordikeskuse staadion.
Seoses rongkäigu läbiviimisega suletakse sõidukite liikluseks spordikeskuse parkla kella 7–10.

Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2013" korraldamiseks 9. mail 2013 kella 15–18 Võru Kesklinna pargis.

Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek heategevusliku perepäeva "Mängumaa" korraldamiseks 22. mail 2013 kell 16–20 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval. 
Sõidukite parkimine keelatakse Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 7–15;
sõidukite liikluseks suletakse Vabaduse tänav F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 15–20.

Linnavara valitseja määramine
Võrumaa Keskraamatukogu määrati Võru linna omandis oleva Jüri tn 54 asuva kinnistu valitsejaks.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba F. R. Kreutzwaldi tn 57b asuva tootmishoone rekonstrueerimiseks.

Kasutuslubade väljastamine
Rannabangalole ja selle abihoonele väljastati tähtajalised kasutusload kehtivusega kuni 1. mai 2018.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee