Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 20. veebruaril

Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru linnas, Tartu tn 25 asuva hoone rekonstrueerimise projekteerimine".

Korraldatakse riigihange "Tänavapuude hooldus- ja kujunduslõikus". Hange hõlmab umbes 572 Võru linna tänavapuud.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hindade muutmine 
Muudeti osaliselt Kesklinna gümnaasiumi, lasteaia Okasroosike, lasteaia Punamütsike, lasteaia Päkapikk ja lasteaia Sõleke poolt osutatavate teenuste hindu.
Kõik viis haridusasutust tõstsid ruumide kasutamise hinda. Keskmiselt tõusevad hinnad 11-17%,

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine
Mittetulundusühingule Kolme Kandi Klubi anti nõusolek avaliku ürituse "Eesti meistrivõistlused jäärajasõidus - III etapp" raames Võru linnale kuuluva maaüksuse kasutamiseks ja Vee tn 6a parkla sulgemiseks üldiseks liikluseks 23. veebruaril 2013 kella 6–18.

Õppekulu kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes
Võru linna koolieelsetes lasteasutustes kehtestati alates 1. septembrist 2013. a muude kulude vanemate poolt kaetava osa suuruseks 22,40 eurot kuus. Õppekulu tõus on 2.10 eurot. Vastavalt linnavolikogu 2006. aastal tehtud otsusele on koolieelses lasteasutuses õppeatasu suuruseks 7% riiklikust töötasu alammäärast. 1. jaanuarist tõusis töötasu alammäär 30 euro võrra. 
Endiselt on Võru linnas õppetasust vabastatud kolme ja enamalapselised pered.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba Tulbi tn 15, 17, 18, 26 asuva elektri maakaabelliini ehitamisele ning Okka tn T1, Laane tn T1 asuva GPON juurdepääsuvõrgu ehitamisele.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Võru linna tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee