Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 16. jaanuaril

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Jüri tn 11 kinnistu võõrandamiseks väljakuulutatud avalik kirjalik enampakkumine tunnistati nurjunuks enampakkumisel osalejate puudumise tõttu.

Maamaksust vabastamine 2013. aastal
Linn vabastas 2013. aastal maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku "Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus" mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas sõltumata elukohast.

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Petseri tänava pikenduse ehitamise omanikujärelevalve".

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba Männiku tn 22a sauna rekonstrueerimisele ja Jüri tn 45 lisa kütusemahutile.


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee