Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 14. juunil

Riigihanke korraldamine

Linnavalitsus andis loa viia SA Võru pensionäride päevakeskus ruumide renoveerimiseks läbi riigihankekonkurss.

 

Sündmuste kooskõlastamised

Linnavalitsus andis MTÜle Jalgpalliklubi „Võru" nõusoleku korraldada 13. ja 14. juulil XIII Silja Sport Cup rannajalgpallis. Mängud toimuvad mõlemal päeval kella 10-18 Tamula supelrannas Tartu ja Karja tänava vahelisel alal.

SAle Võru Kannel anti nõusolek korraldada 6. juulil kella 10st kuni 7. juuli öösel kella 2ni Tamula rannas skulptuuri „Elujõud" jalamil ja selle ümbritseval alal romantikafestival „Elujõud". Korraldajal lubatakse sündmuse toimumise ajaks sulgeda liikluseks Roosisaare silla juures asuv parkla. Samuti suletakse 6. juulil kella 16st kuni kella 24ni liikluseks Tamula tänav ja Roosi tänav lõigul Tamula ja F.R.Kreutzwaldi tn.

 

Ehituslubade väljastamine

Linnavalitsus väljastab ehitusload vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks F.R.Kreutzwaldi tänaval, Roosi tänav T2, Tartu tn T3, Liiva tn T2, Liiva tn T3 ning kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks F.R.Kreutzwaldi tänaval.

 

Kasutusloa väljastamine

Linnavalitsus nõustus muutma Tartu tn 37 hoone kasutamise otstarvet, lisades kaubandushoone kasutusloale baari otstarbe.

 

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused Seminari 1 kinnistul asuva hoone laiendamiseks ja kõrvalhoone püstitamiseks. Võru tulevase riigigümnaasiumi hoone aadressil Seminari 1 on kavas täielikult rekonstrueerida, laiendada juurdeehituse teel ning püstitada kõrvalhoone.

 

 

Lisainfo:

Arved Breidaks

Võru linnavalitsus

avalike suhete spetsialist

tel: 785 0948

gsm: 5344 1055

e-post: arved.breidaks@voru.ee

www.voru.ee