Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2013

« Tagasi

Linnavalitsuse istung 14. augustil

Aadressid riigi maaüksustele

Linnavalitsus määras tosinale maaüksusele aadressid ja sihtotstarbe ning nõustus nende jätmisega riigi omandisse. Kõnealuste maaüksuste aadressid on: Mooni 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 11, 13, 15 (kõik ärimaa) ning Mooni tn T2, T3 (transpordimaa).

 

Piiride muutmine

Linnavalitsus lubas muuta Vilja tn 14e ja Vilja tn 14h naaberkinnisasjade piire detailplaneeringut koostamata.

 

Võru arengukava täiendamine

Linnavalitsus esitab volikogule ettepaneku lisada Võru linna arengukavasse kaks muudatust, mis käsitlevad linnapilti kahjustavate maa-alade, sealhulgas ehitiste korrastamist ning puuetega lastele suunatud teenuste laiendamist.

 

Tartu 22 maaüksusel muutub sihtotstarve

Linnavalitsus otsustas määrata Tartu tn 22 maakasutuse sihtotstarbeks 100 protsenti elamumaa.

 

Jätkuvad investeeringud loodushoidu

Linnavalitsus otsustas osaleda KIKi projektis „Võru linna haljastusjäätmete ladustamiseks kompostimisväljaku rajamise teine etapp". Projekt kestab 15 kuud, tänavu augustist tuleva aasta oktoobrini.

Ühtlasi otsustas linnavalitsus osaleda ka teises KIKi projektis, milleks on „Võru linna Tamula järve rannaalaga piirneva linnaosa üleujutusohu vähendamine". Projekt lõppeb tuleva aasta juulis.

 

Konkursi „Lilleline Võru" tulemuse kinnitamine

Linnavalitsus autasustab ja tunnustab konkursil „Lilleline Võru" silmapaistvalt esinenud Aasa ja Väino Kinsiveri (Tulbi 16), Ene ja Aleksandr Künnapuud (Koreli 59), Mart Timmit (L.Koidula 7/Katariina allee 2) ning Luule Jürisaart (Jüri tn 72).

 

Sündmuse kooskõlastamine

Linnavalitsus andis nõusoleku MTÜle Võru sümfoonilise muusika ühing korraldada „Eduard Tamme nimeline Võru puhkpillifestival – puhkpilliorkestrite päev" 20. augustil kella 10-10.30ni Katariina allee keskmisel kõnniteel ning kella 10-12ni Kesklinna pargis.

 

Võru linna valimiskomisjoni asukoht

Võru linna valimiskomisjoni asukohaks määras linnavalitsus Jüri tn 11.

 

Uus katse rajada liiklusõppeväljak

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks hankemenetluse „Võru linna liiklusõppeväljaku rajamine", sest konkursile ei laekunud ühtegi pakkumist. Ühtlasi otsustas linnavalitsus kuulutada välja uue hankekonkursi.

 

Arved Breidaks
Võru linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
gsm 5344 1055
e-post: arved.breidaks@voru.ee 
www.voru.ee