Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istungi päevakord

Võru Linnavolikogu istung toimub 12. mail 2010 algusega kell 13.00 volikogu istungite ruumis.


P ä e v a k o r d:

1. Võru koolivõrgu korraldamine
Ettekandja: abilinnapea Kersti Kõosaar

2. Karja tn 32 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja-peaarhitekt Ülevi Eljand

3. Sundvalduse seadmine Vabaduse tn 7a kinnistule Võru linnas
Ettekandja: maakorraldaja-geodeet Tauno Asi

4. Võru linna 2010. a sihtotstarbeliste tulude lisaeelarve
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

5. Võru linna 2010. a eelarve muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

6. Võrumaa omavalitsuste ühises korraldatud jäätmeveo hankes osalemine
Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman

7. Võru Linnavolikogu 11. novembri 2009. a otsuse nr 9 „Võru Linnavolikogu fraktsioonide registreerimine" muutmine
Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman

8. Loa andmine tegutsemiseks käsunduslepingu alusel
Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee