Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavolikogu istungi päevakord

Võru Linnavolikogu istung toimub 9. juunil 2010 algusega kell 13.00 volikogu istungite ruumis.

P ä e v a k o r d:

1. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman

2. Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman

3. Võru linna teenetemärgi omistamine
Ettekandja: linnapea Ülo Tulik

4. Võru linna 2010. a eelarve muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv

5. Halduslepingu sõlmimine 
Ettekandja: ehitus- ja maakorraldusosakonna juhataja Ülar Kõrge

6. Muud küsimused

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee