Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavolikogu erakorralise istungi päevakord

Võru Linnavolikogu erakorraline istung toimub 16. juunil 2010 algusega kell 13.00 volikogu istungite ruumis.

P ä e v a k o r d:
1. Võru Linnavolikogu 09.06.2010. a otsuse nr 66 "Halduslepingu sõlmimine" muutmine

Ettekandja: linnavolikogu esimees Erki Saarman
Kaasettekandja: AS-i Võru Vesi juhataja Sairos Hõrak

2. "Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2010-2014" vastuvõtmine
Ettekandja: linnamajanduse osakonna juhataja Hegri Narusk

3. Võru linna 2009. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv
Kaasettekandja: pearaamatupidaja- juhataja asetäitja Hele Purge
 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee