Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavolikogu erakorraline istung 16. juunil

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2010-2014 vastuvõtmine
Võru Linnavolikogu lükkas tagasi Võrumaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2010–2014, kuna esitatud jäätmekavas ei ole arvestatud Võru Linnavolikogu 12. mai 2010. a protokollilist otsust, milles on volikogu väljendanud oma seisukohta jäätmekavas esitatule. Sellest tulenevalt leidis volikogu, et jäätmekava osas on vajalik tööd jätkata.

Kinnitati Võru linna 2009. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Volikogu kinnitas Võru linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

Aruandesse on konsolideeritud Võru Linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS-i Võru Soojus, AS-i Võru Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Eesti Orelikeskus ja MTÜ Võru Jäätmekeskus majandustulemused.

Võru linna majandusaasta aruandega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis ja Võru linna veebilehel.
 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee