Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uudised 2010

« Tagasi

Võru Linnavalitsus kutsub töötuid ja ettevõtjaid infopäevale

Võru Linnavalitsus kutsub Võru valla ja linna töötuid ning ettevõtteid, asutusi 10. ja 11. augustil toimuvale teabepäevale, mille raames edastatakse informatsiooni Võru linna ja valla töötutele suunatud projekti kohta.

Infopäevad toimuvad 10. augustil Võru valla volikogu saalis (Võrumõisa tee 4a) kell 10.00 ning 11. augustil Võru Keskraamatukogu konverentsisaalis kell 11.00.

Oodatud on kõik ettevõtted ja asutused, kes on valmis pakkuma praktikakohta. Tööpraktika läbiviimise eest makstakse juhendaja tasu. Projekti kaudu makstakse ka tööpraktikal osalevale töötule stipendiumi.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa noorte tööpuuduse vähenemisele ja suurendada lühiajaliste töötute tööturule tagasitoomise võimalusi läbi koolitus- ja nõustamistegevuste, tööpraktika ning ettevõtluse alustamise toetamise. Projekti 16-kuulise perioodi vältel nõustatakse ning koolitatakse umbes 90 Võru linna ja Võru valla töötut.

Projekti „Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule kiiremale integreerumisele kaasa aitamine" rahastatakse struktuurifondi meetmest 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine", mis tuleneb riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegias 2007–2013 sätestatud inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetsest suunast „Pikk ja kvaliteetne tööelu".


Lisainformatsioon:
Siiri Laur 
Projektijuht
tel: +372 785 0926
mob: +372 5348 9617
e-post: siiri.laur@voru.ee


Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
e-post: marianne.mett@voru.ee