Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

Uudised 2010

« Tagasi

Tormid Võrus

Pühapäeval, 8. augustil aset leidnud torm oli üks aegade suurimaid. Tuulemurdu oli Jaama, Pika, Räpina, Vee, Tartu, Kreutzwaldi tänaval ning paljudes muudes kohtades. Praeguse hetke andmetel suuri õnnetusi ei ole toimunud. Erakordselt tugev tormipuhang oli üle Eesti ning põhjustas mitmetes kohtades suuri kahjustusi.

Juhime linnakodanike tähelepanu:
1. Tormi ja äikese ajaks sulgege uksed ning aknad;
2. Lendlevad esemed sulgege kinnistesse ruumidesse;
3. Viibimine väljaspool ruume on eluohtlik (lendlev praht, kukkuvad oksad ja puud), sõidukijuhtide tähelepanu hajumine jne;
4. Ühendage vooluvõrgust lahti elektriseadmed. Ühendage lahti interneti ning televisiooniseadmed;
5. Õnnetuste korral teavitage päästeametit hädaabi telefonil 112.

Võru linna heakorratelefonile 7444459 on võimalik jätta teateid ööpäevaringselt. Ootame teateid uhutud teedest, tänavavalgustuse kahjustustest ja muudest ohtlikest olukordadest.

Ohtlikke puid ja oksi on võimalik sooviavaldaja initsiatiivil likvideerida raieloa taotlemise alusel, mis tuleb esitada linnavalitsusse kirjalikult. Avalduse blanketti on võimalik saada linnamajanduse osakonnast või www.voru.ee – kohalik võim - blanketid

Käitumisjuhiseid tormi korral leiad Päästeteenistuse kodulehelt http://www.rescue.ee/14926

Lugupidamisega

Kristjan Võrno
abilinnapea