Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 8. jaanuaril

Määruste kehtestamine
Kehtestati Võru linnakalmistu registri põhimäärus ja Võru linna lemmikloomade registri põhimäärus.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Kubja põik 1 // Kubja tee 16 katastriüksuse jagamisega kaheks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Kubja põik 1, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kubja tee 16, sihtotstarve 100% elamumaa.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba katlamaja laiendamisele asukohaga Põllu tn 11.

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Roosi tänav T1, Karja tänav T1, Karja põik T1, Väike tn 16 // 18, Väike tn 20.

Toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse mittetulundusühingule Eesti Arhitektide Liit toetust 2000 eurot Võru linna esindamiseks ja osalemiseks Veneetsia 17. arhitektuuribiennaalil Eesti ekspositsiooniga.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn