Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 22. jaanuaril

Linnavara tasuta kasutusse andmine
Varjupaikade mittetulundusühingule antakse tasuta kasutusse Lühike tn 3 kinnistu koos kinnistul paikneva varaga tähtajaga 1. jaanuar 2020 kuni 31. detsember 2023.

Aadresside määramine
Määrati lähiaadressid 139 reformimata maaüksusele.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Tartu tn 6; üksikelamu ehitamisele asukohaga Savi tn 3a; abihoone ehitamisele asukohaga Punga tn 3; abihoone ehitamisele asukohaga Lubja tn 5a.

Sihtasutuse nõukogu liikmete määramine
Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu liikmeteks määrati alates 23. jaanuarist 2020, tähtajaga kolm aastat Ere Kungla-Jalajas, Külliki Mattus ja Siiri Konksi.

 

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn