Uudised ja teated

Võru linnavalitsuse istung 30. detsembril

Osalemine projektis "Sobiv töökoht igaühele"
Otsustati osaleda partnerina Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetme „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" jooksvasse taotlusvooru esitatavas projektis "Sobiv töökoht igaühele". Projekti kestvus on kuni 24 kuud ning kogumaksumus 439 364 eurot, sellest partnerite kaasfinantseering on 65 905 eurot. Võru linna omaosalus projekti kaasfinantseeringu summas on kuni 13 500 eurot. Projekti elluviimise periood on 1.04.2021-31.03.2023.
Projekti eesmärk on toetada inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist läbi aktiivsete tööturumeetmete pakkumise, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Toimub pikaajaliste töötute, noorte vanuses 16-26 aastat ja lastevanemate hõivesse toomine.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba veetorustikule, kanalisatsioonitorustikule ning sademevee kanalisatsioonitorustikule asukohtadega Pikk tn 8a, Luha tänav T2, Luha tänav T5, Pikk tänav, Pikk tänav T2, Raami tee.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787