Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 17. juunil

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine
Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Võidutule jagamine" läbiviimiseks 23. juunil 2020 kella 16–16.30 Võru linna Keskväljakul.

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse taotluse vormide ja hindamisjuhendi kehtestamine
Kehtestati Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme taotlemisega seotud dokumentide vormid ja toetusmeetme taotluste hindamisjuhend

Kinnisasja omandamine
Otsustati omandada kinnistu aadressiga Humala tn 2, Võru linn (üldpindalaga 1751 m², sihtotsarve 100% elamumaa), hinnaga 6000 eurot. Kinnistu omandatakse Liitva asumi sademeveeprobleemi lahendamiseks.

Enampakkumise tulemuse kinnitamine
Kinnitati Okka tn 1 kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks pakkumus maksumusega 15 210 eurot.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Ringtee 10 kinnistule settetahendushoone püstitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Kalmuse tn 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba teenindushoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Petseri tn 4a.
Väljastatakse ehitusluba kaubandushoone ümberehitamiseks asukohaga Räpina mnt 20.
Väljastatakse ehitusluba vee-, sademeveekanalisatsiooni- ja reovee- kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Raami tee, Luha tänav T5, Pikk tänav, Pikk tänav T2, Pikk tn 8a, Luha tänav T2.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Vee tn 31.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn