Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 3. juunil

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Jaanikuu laat" korraldamiseks Võru linna keskväljakul 26. juunil 2020 kella 9–17.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks Võru linna keskväljakul 19. juunil 2020 kell 9–16.

Otto segeberg OÜ-le anti nõusolek Tamula supelranna bangalo terrassil korraldada avalike ürituste sarja "Võru rannabangalo suveõhtud koos muusikaga" perioodil 5. juuni kuni 30. august 2020 igal reedel ja laupäeval kella 21–02, v.a 22.08.2020, kus antakse nõusolek ürituse korraldamiseks kella 22–02.

MTÜ-le Terviseühendus Tasakaal anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba 2020" korraldamiseks 7., 14. ja 21. juulil 2020 kella 18–20.30 Võru linnas Tamula supelrannas.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Ringtee 10 kinnistule settekäitlushoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem.

Nõustuti Ringtee 10 kinnistule juhtimishoone laiendamisega üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Ehituslubade väljastamine
Väljastatakse ehitusluba tankla-teenindusjaama hoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 45, Võru linn.
Väljastatakse ehitusluba hoone ümberehitamiseks asukohaga Roopa tn 1, Võru linn.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba laohoone ehitamisele asukohaga Luha tn 51.

Liikluskomisjoni moodustamine
Kinnitati Võru Linnavalitsuse alatise Liikluskomisjoni koosseis. Komisjoni kuuluvad abilinnapea Toomas Sarapuu, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi, majandusspetsialist Egon Taal, Liiklusregistri Tartu büroo Võru ja Põlva esinduse vanem Armald Jõgeva, Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Goos, Võrumaa Autokooli juhatuse liige Raul Kell, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru menetlusgrupi vanemväärteo menetleja Tarmo Tammesoo.                  

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel  "Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine" tunnistati edukaks P. DUSSMANN EESTI Osaühing mahetoidu osakaaluga 20–50% pakkumus maksumusega (hinnad käibemaksuga):
õppeaastatel 2020/2021 ja 2021/2022: koolilõuna 1,18 €, hommikusöök 0,12 €, õhtusöök 0,60 € ja pikapäevarühm 1,08 €;
õppeaastatel 2022/2023 ja 2023/2024: koolilõuna 1,30 €, hommikusöök 0,12 €, õhtusöök 0,60 € ja pikapäevarühm 1,08 €.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn