Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 13. mail

Ehitusloa väljastamine
Väljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Piiri tn 7b, Võru linn.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastatakse kasutusluba erihooldekodu hoonetele asukohaga Kraavi tn 2a ja Kraavi tn 2b.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Piiri tn 5a kinnistule abihoone püstitamiseks.

Kinnitati projekteerimistingimused Aida tn 17 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33 % selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn