Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 18. septembril

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korteriomandi aadressiga Vilja 18b-20, Võru võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 23 702 eurot.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine
Vilja tn 1 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 50% ärimaa ja 50% transpordimaa.

Võru linna 2019. aasta eelarvest kultuurialase toetuse andmine
Filmivabrik OÜ-le anti toetust summas 5950 eurot  mängufilmi "Vee peal" tootmiseks 2019. aastal.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn