Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 20. märtsil

Riigihanke korraldamine 
Korraldatakse riigihange "Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine".
Koreli oja äärde Vabaduse ja Petseri tänava vahelisele alale (Kooli tn 8 ja Liiva tn 2a kinnistutele) on plaanis rajada laste mänguväljak, graniitsõelmetega ala, kus on võimalik harrastada näiteks petanque`i, erinevate materjalide rada, õuesõppeklassid, parkuurimisala, virgestusala, kelgumäed, pajude park ning ujuvplatvorm.

Ürituse kooskõlastamine
Mittetulundusühingule Memento Võrumaa Ühendus anti nõusolek avaliku ürituse "Märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusüritus" korraldamiseks 24. märtsil 2019 kella 11–14 Võru linnas Jaama tn 14a maaüksusel. Kõned ja pärgade asetamine ning küünalde süütamine algab kell 12.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Jüri tänav, Lille tänav T1, Niidu tänav T1, Niidu tänav T2. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 114 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: F. R Kreutzwaldi tn 114, sihtotstarve 100% elamumaa ja Järve tn 49, sihtotstarve 100% elamumaa.

Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine erastamisega
Luha tn 24 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressiks määrati Luha tn 24a ja sihtotstarbeks 100% elamumaa. Nõustuti Luha tn 24a maa erastamisega.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Jaama tn 4 // Jaama tn 14 // Võru raudteejaama kinnistul raudteeülesõidukoha foorisignalisatsiooni ümberehitamiseks.

Kasutusloa väljastamine
Väljastatakse kasutusluba vee- ja mahlatööstushoone ehitamisele asukohaga Luha tn 51.

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel  "Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine" edukaks tunnistati:
OSA 1 osas (tribüünid, laudtee ja pingid) RMC Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 282 068,00 eurot (summa käibemaksuta);
OSA 2 osas (kivisillutis ja betoonäärised) AS EVIKO pakkumus maksumusega 88 454,55 eurot (summa käibemaksuta);
OSA 3 osas (valgustus) Kagu Elekter OÜ pakkumus maksumusega 58 930,00 eurot (summa käibemaksuta);
OSA 4 osas (mänguatraktsioonid ja jõulinnak) Tiptiptap OÜ pakkumus maksumusega 31 891,00 eurot (summa käibemaksuta).
Hankelepingud sõlmitakse osade 1, 3 ja 4  edukate pakkujatega. Osa 2 osas hankelepingut ei sõlmita rahaliste vahendite puudumise tõttu.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn