Uudised ja teated

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie linna kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Võru linnas leidub mitmeid kirjakaste, mida ei kasutata ning on kaks vähese kasutusega kirjakasti – üks asub Kreutzwaldi 119 (bussipeatuse lähedal) ja teine Kivi tn 9 (korterelamute lähedal). Need kaks kirjakasti on plaanis paigutada paremasse asukohta.

Omniva palub linnaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 31. jaanuarini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada võimalikult täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.  

Kasutusele jäävate Võru linna kirjakastide asukohad

Asukoht

Asukoha kirjeldus

Jüri tn 31

Jüri tn 31 hoone seinal

Jüri tn 24

hoone seinal

Vilja tn 6

hoone seinal

Kooli 6

Kagukeskus

Tartu tn 34

Jalaga postkast kõnnitee ääres

Vilja 14 B

Võru postkontor väline

Jüri 83

Maksimarket

Kreutzwaldi tn 52

hoone seinal

Jüri tn 45

Statoili bensiinijaama seinal