Uudised ja teated

Linnavalitsuse istung 6. detsembril

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028
Kinnitati Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

Riigihanke korraldamine
Korraldatakse riigihange "Võru linna keskväljaku ehitamine".
Riigihange on jagatud kaheks osaks. Osa 1 hõlmab kõiki väljaku ehitamisega seonduvaid töid. Muuhulgas kuulub tööde mahtu ka purskkaevu ja lava rajamine ning tänava- ja platsivalgustite tootmine, tarnimine ja paigaldamine.
Osa 2 hõlmab väljakule paigaldatava linnamööbli tootmist, tarnimist ja paigaldamist.

Komisjonide moodustamine
Moodustati Võru linnavalitsuse alatised komisjonid ning kinnitati koosseisud.
Korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees maakorraldaja-geodeet Tauno Asi,  sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, keskkonna-ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv.
Liikluskomisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, majandusspetsialist, abipolitseinik Egon Taal, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe, Maanteeameti Liikluskorralduse osakonna Piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Raul Goos,  Maanteeameti Tartu teenindusbüroo Võru ja Põlva vanem Andu Värton, Võrumaa Autokooli juhataja ning teooria- ja sõiduõpetaja Raul Kell,  Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru menetlusgrupi vanemliikluspolitseinik Tarmo Tammesoo.             
Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise komisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla,  keskkonna- ja järelevalve spetsialist Tiina Randjärv,  kalmistu järelevalve spetsialist Asa Mõttus.
Võru linna muinsuskaitse komisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees peaarhitekt Diana Vene, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.
Linnavara komisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi.
Linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjon: esimees abilinnapea Toomas Sarapuu, aseesimees linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, majandusspetsialist Egon Taal, pearaamatupidaja asetäitja Kati Pintmann, raamatupidaja Signe Hillep.

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine halvas seisus skate-pargi rampidele, asukohaga Vee tn 4c, alghinnaga 1 euro objekti kohta.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tallinna maantee T2 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Tallinna mnt 42e maa ostueesõigusega erastamine
Määratai aadress Tallinna mnt 42e ning anti nõusolek nimetatud maal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku 6548 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega hoone omanikele. Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel "Võru Kesklinna Kooli peahoone ja õueala rekonstrueerimine" edukaks tunnistati aktsiaseltsi Semuehitus pakkumus maksumusega 2 016 810,92 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine
Mittetulundusühingusse Võru Jäätmekeskus Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks alates 8. detsembrist 2017 nimetati abilinnapea Toomas Sarapuu.

Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine
Aktsiaseltsis Võru Vesi linna nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks  alates 8. detsembrist  2017 nimetati abilinnapea Toomas Sarapuu.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn