Uudised ja teated

Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/81 maakonnaplaneeringu Võru maakonnas Antsla vallas, Rõuge vallas, Võru linnas ning osaliselt Setomaa vallas ja Võru vallas. ...

Linnavalitsus ootab Võru linna teenetemärgi kandidaate

Võru Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2018. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Ettepanek peab sisaldama...

Linnavalitsuse istung 18. aprillil

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks Korraldatakse kirjalik enampakkumine Võru linnas asuvate alljärgnevate katastriüksuste võõrandamiseks: Järve tn 28 (100% elamumaa,...

Linnavolikogu istung 11. aprillil

Loa andmine linnavara võõrandamiseks Linnavalitsusele anti luba võõrandada Võru linnas asuvad katastriüksused: Järve tn 28 (katastritunnus 91901:001:0198, 100% elamumaa, pindala 1789 m²),...

Linnavalitsuse istung 11. aprillil

Ranitsatoetuse suuruse määramine Ranitsatoetuse suuruseks 2018. aastaks kinnitati 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta. Prognoositav ranitsatoetuse saajate arv on 137.  ...
Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 9