TÄHELEPANU! Seoses uuele e-rahvastikuregistrile üleminekuga ei tööta perioodil 28.11.-08.12.2019 eesti.ee e-elukohateate esitamise teenus. Elukohateadet saab esitada linnavalitsuses kohapeal, saata allkirjastatult posti või e-posti teel. 
04.12.2019 Linnavalitsuse istung 4. detsembril

Võru linna jäätmevaldajate registri põhimäärus Kehtestati uus Võru linna jäätmevaldajate registri põhimäärus, mis arvestab nii kehtivate õigusaktidega kui võimaldab kaasaegseid tehnilisi lahendusi. Põhimäärus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2020. Ehi...  Loe edasi »

02.12.2019 Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni autorid kutsuvad kõiki üles saatma fotosid uutest linnasüdametest
27.11.2019 Linnavalitsuse istung 27. novembril
26.11.2019 Linnavalitsuse istung 26. novembril
20.11.2019 Tuleohutusalane koolitus korteriühistute juhtidele ja haldusfirmadele
13.11.2019 Linnavolikogu istung 13. novembril
13.11.2019 Linnavalitsuse istung 13. novembril