19.06.2018 Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 274 kehtestati Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala suurusega u 0,6 ha piirneb Männiku tänava ja Männiku tn 43a maaüksusega. Kinnistul paikneb halvas seisukorras olev m...  Loe edasi »

19.06.2018 Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
15.06.2018 Lisandunud on uus bussiliin Võru-Põlva-Tartu
15.06.2018 Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist erakinnistutel
14.06.2018 Linnavalitsuse istung 14. juunil
14.06.2018 Võru kaugküttevõrgu laiendus toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid
13.06.2018 Võru uus keskväljak sai nurgakivi