RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Kestvus Väljavõte väljastatakse asutusse kohale tulles koheselt või kokkuleppel avaldajaga mõistliku aja jookul.
Õigusaktid
Vastutaja Registripidaja  Sirje Randversirje.randver@voru.ee, 785 0914

 

TEENUSE TAOTLEMINE 

Vajalikud sammud Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks on neli võimalust:
  • kasutada rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis eesti.ee (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata avaldus e-postiga sirje.randver@voru.ee (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata avaldus postiga Jüri 11, 65620 Võru linn (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  • täita avaldus registripidaja juures kohapeal.
Vajaminevad dokumendid
  •  isikut tõendav kehtiv dokument
Viide Väljavõtte taotlemise avaldus